Tryskání materiálu

Povrch materiálu často nevyhovuje našemu využití, a proto existuje technologie tryskání, která pomocí částic s vysokou energií povrch snadno upravuje.

Tryskání materiálu

Nežádoucí povrch

Každý materiál má nějakou strukturu a drsnost povrchu, kdy na něm může být i nějaká povrchová úprava. Mezi ty můžeme zařadit třeba nanášení tenké vrstvy jiného materiálu a různé barvy, protože tomuto docílíme mnohem lepších vlastností celého výrobku. Taková úprava slouží například k tomu, aby materiál netrpěl korozí a dalšími změnami, které jsou pro nás nežádoucí, ale v určitých prostředích jsou běžné, a proto se jim musíme bránit.

stavební kompresor

Třeba u odlitků z pískové formy bývá problém v tom, že bychom potřebovali, aby jejich povrch byl více hladký a tím pádem vhodný pro další využití. Je ti sice možnost broušení a podobného obrábění, ale to je poměrně náročné a u velkých a složitých součástek by každý kout trvalo brousit opravdu velmi dlouho. A proto se využívá technologie tryskání, jenž se dá velmi dobře využít i velkých obrobků. Zároveň je při správném vybavení celý proces rychlý a nestojí mnou financí.

Vhodné vybavení

Celá tato technologie funguje tak, že na materiál naráží malé částice, které povrch upravují, nebo z něj například odpuzují nepotřebnou a starou barvu. Částice musejí vysokou energii někde získat, aby skutečně měli dostatečnou sílu na úpravu povrchu. Toho nejčastěji docílí pomocí kompresoru, protože ten dokáže vyrobit opravdu slušnou dávku stlačeného vzduchu, který právě slouží k poskytnutí energie. Částice reprezentuje velmi často písek a další materiály, které se liší tvrdostí a svými vlastnosti, což se odvíjí podle opracovávaného materiálu. Pískováčku můžeme koupit v podobě stroje, který má uzavřený box a do něj budeme obrobky vkládat a veškeré částice zůstanou uvnitř.

broušení povrchu

Ale bohužel do některých míst se velmi špatně dostává, a proto v takovém případě vedou mobilní pískováčky. U menšího využít postačí speciální pistole, ale třeba při sériové výrobě je dobré investovat do tryskací jednotky, které má slušné parametry.