Myslivost, užitečné hobby

Myslivost není jen lov zvěře, ale především péče o honitbu a zvěř. Zvěř, je zvlášť v období tuhých zim, vděčná za péči a pomoc od člověka. Přikrmování, právě v tomto období, je užitečné. Myslivost, je koníček, který zabere spoustu času.
Myslivci jsou sdruženi v mysliveckém sdružení nebo v soukromých honitbách. Myslivost, je koníček pro každého, bez rozdílů věku, kdo má rád toulky přírodou a pozorování zvěře. Myslivost není, ale jen bezcílné toulání po lese. Je nutné, aby myslivec disponoval nejen znalostmi o zvěři, ale musí mít také složeny myslivecké zkoušky. Musí vědět, kdy je zvěř vhodná k lovu, kdy bude vyvádět mladé a v jakých lokalitách se zdržuje. To zdaleka není výčet všech potřebných znalostí.
terč a pušky
Složení mysliveckých zkoušek, je pro provozování tohoto koníčka nezbytné. Myslivecké zkoušky může zkusit složit každý zájemce o tohoto koníčka. Musí, ale počítat s tím, že k úspěšnému složení zkoušek patří teoretická a praktická část. Roční praxe v honitbě probíhá po dobu jednoho roku. Ti zájemci, kteří zkoušku úspěšně vykonají, obdrží Vysvědčení o složení zkoušky z myslivosti. K praktické zkouše patří střelba ze zbraně. Teprve poté, si lze zažádat o lovecký lístek.
antická zbraň
Ruku v ruce s myslivostí, jde lovecká kynologie.
I myslivecká kynologie patří mezi časově náročné koníčky. Vychovat loveckého psa, tak, aby mohl být využit v lovecké praxi, vyžaduje spoustu času a úsilí. Každý myslivec by si měl předem promyslet, které plemeno loveckého psa, bude pro něho nejvhodnější. Plemen loveckých psů je celá řada, ale každé vyniká jinými přednostmi a možnostmi, k jakým účelům ho lze v honitbě využít. I lovecký pes, musí podstoupit úspěšné složení lovecké zkoušky.
Zkoušky jsou stanoveny nejen podle plemene psa, ale právě podle jeho upotřebitelnosti.
Kdo by si myslel, že myslivost je hobby pouze pro muže, bude na omylu. Do řad myslivců, přibývá stále větší počet žen.