Dostávám mzdu nebo plat?

Ekonomika je velmi rozsáhlé téma, které v sobě skrývá spoustu pojmů. Ze spousty z nich se setkáváme v běžném životě a měli bychom o nich mít alespoň všeobecný přehled. Mezi tyto témata určitě patří označení pojmů mzda a plat. Spousta z nás má mylné informace a myslí si, že tyto pojmy znamenají jedno a to samé. Ale pravda je taková, že mezi nimi panuje několik podstatných rozdílů, na které se spolu podíváme. Velmi výrazný rozdíl mezi platem a mzdou je ve stanovení jejich výše. Co se týká mzdy tak její výše se stanovuje na základě ujednání v pracovní smlouvě. Mzdu může také zaměstnavatel stanovit pomocí vnitřního mzdového výměru nebo také mzdového výměru. Na rozdíl od tohoto stanovení se určuje výše platu. Ta je dána podle platového tarifu. U něj je také důležitá platová třída, která se určuje podle vykonávané práce a také platový stupeň podle započitatelných let praxe.

výplata
 

Mzda v soukromé sféře

 
Pokud pracujete pro soukromníka, tedy podnikatele nebo firmu, dostáváte mzdu. U tohoto ohodnocení za práci, je pouze na zaměstnavateli, jakou formu zvolí. U většiny těchto zaměstnavatelů složka mzdy se dělí na základní mzdu a výkonnostní složku, také zvaná prémie neboli osobní ohodnocení. Prémie a osobní ohodnocení se většinou dávají za hodiny přesčas, práci přes víkendy, o svátcích nebo za práci ve ztížených podmínkách. Prémie také mohou plnit funkci motivační. Mzdu je také možné, po dohodě ze zaměstnancem, vyplácet jinak než v penězích. Zde mluvíme o naturální mzdě. Nemůže se ovšem jednat o lihoviny, tabák a jiné návykové látky.

peněženka kožená
 

Plat ve státním sektoru

 
Pokud pracujete ve státním sektoru, dostáváte každý měsíc na účet plat. Výše platu jak už bylo uvedeno výše je stanovená dle zařazení do platového tarifu, který se skládá z platové třídy a platového stupně. Český zákon má šestnáct platových tříd a dvanáct platových stupňů. Jednotlivé definice platu neurčuje zákon, ale nařízení vlády České republiky. Ani když pracujete pro státní sektor, nepřijdete o příplatky. Jsou, ale na rozdíl od mzdy omezeny. U mzdy můžete dostat příplatek osobní, za vedení, za noční práci, za víkendovou práci a za rozdělenou směnu.

zaměstnanci
 
Ať už dostáváte plat nebo mzdu je u obou jistá minimální a zaručená mzda. A také jak mzda, tak i plat jsou splatné následující měsíc, za který Vám náleží.